AkadémiaZdravia

AkadémiaZdravia je dlhodobý, edukatívny, apolitický, neziskový projekt osvetového charakteru zastrešujúci množstvo parciálnych projektov.

Tvorí ho tzv. akademická rada (výbor), ktorá sa skladá z najväčších kapacít z oblasti medicíny. Medzi hlavné priority občianskeho združenia AkadémiaZdravia patrí investovanie do ľudských zdrojov a podpora všetkých foriem edukácie a prevencie v oblasti zdravotníctva.

AkadémiaZdravia poskytuje niekoľko možností ako na projekte participovať:

 • Odborná garancia
 • finančné krytie
 • nefinančná pomoc
 • nájdenie realizátora projektu /pacient org, nonprofit org/, partnerskej organizácie
 • realizácia - produkcia
 • zabezpečenie edukačných priestorov
 • potreba jazykových mutácií

 

naši partneri:

 • pacientské organizácie
 • odborné organizácie
 • akademická pôda - univerzity
 • zdravotnícke zariadenia
 • medzinárodné organizácie - WHO, komisia EU
 • štátna správa, samosprávy, ministerstvá
 • médiá

 

sponzori - Donori:

 • Súkromný sektor, štátny sektor, štrukturálne fondy EU

 


kritéria výberu projektov:

 • jedinečnosť, originalita, unikátnosť /jeden zprvých svojho druhu/
 • orientácia na nové cieľové skupiny /napr. študenti, neatest. lekári, sestry.../
 • témy, ktoré tu ešte neboli
 • projekt, ktorý ponúka istý „príbeh" - dokáže vtiahnuť anadchnúť firmy súkromného sektoru, je aplikovateľný na normy Európskej únie
 • projekty smerované na oblasť ľudských zdrojov, nie na nákup materiálnych prostriedkov
 • komunitný charakter projektov - sieťová infraštruktúra

 

© 2008 AkadémiaZdravia