Hlavné posolstvo

„Sme tu na to, aby sme si navzájom pomáhali. Niekto má nápad, iný ho dokáže zrealizovať, alebo iným spôsobom pomôcť. Spoločne môžme dokázať veľké veci.“

© 2008 AkadémiaZdravia