Newsletter

Tlačová správa

„Investícia do ľudí predstavuje prioritu znalostnej spoločnosti.“ AkadémiaZdravia, občianske združenie začína svoju činnosť.

(v Bratislave, dňa 18.11.2008) AkadémiaZdravia, občianske združenie, ohlasuje začiatok svojej činnosti. Projekt zameraný na podporu ľudských zdrojov v zdravotníctve nesie podtitul Vzdelávanie a prevencia v zdravotníctve od A po Z.

Hlavným orgánom neziskovej a apolitickej iniciatívy je nezávislý výbor odborníkov z radov lekárov rôznych špecializácií. Hlavným cieľom je výber a podpora projektov vzdelávacieho charakteru pri ich uvedení do života. Projekty sú zamerané na lekárov, zdravotnícky personál, dobrovoľníkov, študentov či samotných pacientov.

Verejnosti sa predstaví prvých 16 projektov na výstave AkadémiaZdravia v Auparku, v Bratislave, od 19.11. do 23.11.2008. Súčasťou výstavy je vzdanie pocty lekárskym kapacitám, ktoré budú ocenené na slávnostnom gala večeri dňa 18.11.2008 v rámci projektu AkadémiaZdravia.

Myšlienka upriamenia pozornosti verejnosti i donorov na ozajstné celebrity vznikla pred rokom na odovzdávaní Cien filantropie finančným inštitúciám. Prof. Siman vtedy vyslovil vetu, ktorá sa stala zrodom AkadémieZdravia:

„Odovzdávam symbolicky Ceny filantropie za vzdelanie výborným projektom, som však lekár, a tak je mi smutno, že ani jeden z nich nie je z oblasti zdravotníctva.“
„Väčšina dotácií do zdravotníctva smeruje na nákup techniky či iných materiálnych vecí potrebných na záchranu zdravia či života. Investícia do ľudí však predstavuje prioritu znalostnej spoločnosti,“ uvádza Dr. Milan Lopašovský, zástupca generálneho partnera projektu, spoločnosti Astra Zeneca.

Kontakt: Martin Michalica, michalica@c-m.sk, 0915 795 240

© 2008 AkadémiaZdravia